Mzdová agenda pre spoločnosti

category 3
  • evidencia zamestnancov
  • komplexné vedenie mzdovej agendy
  • výpočet hrubej a čistej mzdy
  • výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • výpočet daňovej povinnosti pre každého zamestnanca
  • spracovanie premenných dát
  • dovolenka, nadčasy, absencie atď.
  • vypracovanie výkazov pre poisťovne a ich odosielanie
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti