Komplexné služby účtovného oddelenia

category 4
  • vypracovanie odberateľských zmlúv
  • vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv
  • riadenie a evidencia odberateľských faktúr
  • spracovanie dodávateľských faktúr
  • evidencia majetku
  • evidencia stavu zásob spoločnosti
  • účtovanie bankových výpisov
  • manažérske výkazy a správy
  • prehľad o stave pohľadávok a likvidite spoločnosti
  • spracovanie objednávok