Logo

Jednoduché účtovníctvo

Category 1

- jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

- spracovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti z daňového hľadiska

- automatizované spracovanie údajov

- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- evidencia prijatých a vydaných

- evidencia majetku

- vedenie analytickej evidencie

- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty

- spracovanie podkladov pre daňové priznanie z DPH a jeho vypracovanie

- vedenie ostatných účtovných kníh

- priebežné vyhodnocovanie daňového základu

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu

About

 

DVV ACCOUNT s.r.o.

Snažíme sa, aby sa vám život zlepšoval!

  • Ul. gen. Klapku 37, Komárno
  • +421 35 760 43 02
  • office@dvv-account.sk
Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Súbory cookie používame na to, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok na našich webových stránkach. Ak odmietnete používanie súborov cookie, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Áno, súhlasím!
Odmietnuť!
Viac informácií
Funkčné cookies
Funkčné cookies
Áno, súhlasím!
Odmietnuť!
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Áno, súhlasím!
Odmietnuť!